Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

Zakonito poslovanje zgrade kao pravnog subjekta kao i ispravno reguliranje suvlasničkih odnosa uvjetovano je  poznavanjem velikog broja različitih pravnih akata, zakona, uredbi i pravilnika. Budući da je broj propisa koji uređuju kako će jedna zgrada poslovati svakoga dana sve veći, za naše klijente smo osigurali stručnu pravnu pomoć kroz ugovorenu suradnju sa odvjetničkim uredima specijaliziranima za sva pravna pitanja vezana za poslovanje pojedine zgrade ili odnose suvlasnika.

Kako je broj relevantnih propisa velik, na ovome mjestu smo vam stavili na uvid samo značajnije:

Comments are closed.