Osiguranje

Primjereno obavezno, dopunsko i prošireno osiguranje važan je elemenat u upravljanju stambenom zgradom.
Osigurati se možete kod naših ugovornih osiguravatelja ili kod nekog drugog ako većina suvlasnika to izglasa.

 

Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod Upravitelja i to:

 • zajednički prostori zgrade (ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušiona, praonica rublja, potkrovlje, nadstojnički stan, prostor za odlaganje kućnog otpada, zajedničke društvene prostorije i sl.)
 • ostali prostori koji mogu pripadati i vlasniku (drvarnice, tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom građevinskom objektu)
 • temelji i podrumski zidovi
 • sve ugrađene instalacije
 • svi ugrađeni uređaji i oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo,
 • bojleri, hidrofori, uređaji za klimatizaciju i dr.)

 

OSIGURANJA OD POŽARA I DRUGIH OPASNOSTI

 • Građevinski objekti osigurani su na NOVU VRIJEDNOST što predstavlja nadoknadu svih troškova i obnove ili izgradnje novog građevinskog objekta, jednakih građevinskih karakteristika i na istom mjestu kao postojeći. Iznos odštete ne umanjuje se za trošnost (amortizaciju).
 • Samostojeće zajedničke kotlovnice i toplinske podstanice s cisternom za gorivo, predstavljaju posebni predmet osiguranja i osiguravaju se na STVARNU VRIJEDNOST (nabavna cijena umanjena za iznos procijenjene istrošenosti).
 • Ugrađene instalacije i uređaji nisu osigurani od opasnosti loma stroja.
POSEBNE POGODNOSTI

 • pregaranje elektromotora dizala (nadoknađuje se šteta kod pregaranja statorskih namota pogonskih i pomoćnih motora, kao i pregaranje opreme za upravljanje i nadzor rada – frekventni regulatori – i pripadnih instalacija dizala u strojarnici kao posljedice i/ili uzroka pregaranja statorskih namota, troškovi usluge montaže, demontaže, otpreme, i povrata servisa dijelova, čiji se popravak priznaje. Ostali dijelovi nisu pokriveni ovim pokrićem)
 • zbrinjavanje obitelji (osiguravatelj se obvezuje na zbrinjavanje obitelji kojoj je stan uništen jednom od osiguranih opasnosti za vrijeme dok traje popravak, ali najviše do 500 € mjesečno. Ukoliko je zbrinjavanje u hotelu, priznaju se troškovi do najviše 1.000 € bez obzira na kategorizaciju hotela i trajanje zbrinjavanja. Priznaju se dokumentirani troškovi do trenutka kada je po procjeni Upravitelja moguć povratak u stan, neovisno o tomu da li je sanacija u potpunosti okončana, ali ne dulje od tri mjeseca)
OSNOVNE OPASNOSTI

 • požar i udar groma
 • eksplozija (osim od nuklearne energije)
 • oluja-tuča (grad)
 • udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila, te vlastitog radnog stroja u osigurani objekt
 • pada i udara zračne letjelice-manifestacija i demonstracija (samo u miru)
DODATNE OPASNOSTI

 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te centralnog grijanja (neočekivano izlijevanje vode iz vodovodnih i odvodnih cijevi, uređaja za grijanje toplom vodom i parom, te drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu i to zbog oštećenja tih cijevi, uređaja i aparata)
 • poplave, bujice i visoke vode (stihijsko i neočekivano plavljenje terena vodenom masom, koja se stvara na kosim zemljišta radi jakih padalina i slijevanje putovima

Temeljem pokrića dodatnih opasnosti, Ugovaratelj osiguranja ima pravo na naknadu za štete nastale na objektu zbog vode, ali i pravo na naknadu troškova nastalih uslijed popravka pokvarenih instalacija. Ako je uzrok štete izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, a visina štete na građevinskom objektu prelazi vrijednost od 2.000,00 kn nadoknađuje se i popravak oštećene cijevi prema stvarnim troškova i zapisniku Hitnih intervencija, ali ne više od 300,00 kn.

Osim obaveznog osiguranja dodatno možete osigurati svoju nekretninu od ostalih rizika kao što su potres, provalne krađe ….

Comments are closed.