Usluge

Nudimo Vam:

 • Uslugu upravljanja i održavanja stambeno poslovnih zgrada
 • Otvaranje zasebnog žiro računa stambene zgrade(plaćanje svih računa za stambene zgrade je isključivo uz supotpis predstavnika suvlasnika)
 • Kvartalni financijski izvještaj za svakog suvlasnika
 • Mjesečni pregled zgrade
 • Redovni mali popravci zajedničkih dijelova zgrade(u domeni domarskih poslova).
 • Potrošni materijal kupuje zgrada
 • Čišćenje zajedničkih dijelova zgrade
 • Održavanje okoliša
 • Izradu Godišnjeg programa rada u suradnji sa predstavnikom suvlasnika a temeljem tehničkog pregleda zgrade,redovnih troškova održavanja i potreba suvlasnika za unapređenjem kvalitete održavanja objekta
 • Suvlasnici utvrđuju iznos pričuve sukladno prihvaćenom Godišnjem programu rada
 • Za stambene zgrade izvješćivanje u pisanom obliku svih suvlasnika dva puta godišnje o prihodima i rashodima stambene zgrade
 • Pokretanje ovršnog postupka za naplatu neplaćenih potraživanja u ime svih suvlasnika a protiv suvlasnika koji ne ispunjavaju svoje obveze
 • Zastupanje suvlasnika pred sudom i tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz djelatnosti upravljanja

Comments are closed.